Přejít k obsahu

Název výzkumného týmu:

Výzkum a vývoj úloh průmyslového inženýrství v podmínkách digitálního podniku

Vedoucí výzkumného týmu

doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.

Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Fakulta strojní, ZČU v Plzni

e-mail: simon@kpv.zcu.cz

tel: +420 377 638 400

 

Hlavní směry výzkumu

Hlavním úkolem výzkumného týmu je optimalizace a racionalizace procesů spojených s efektivním fungováním výroby v konceptu digitalizace a průmyslu 4.0. Výzkumný tým se zaměřuje zejména na výzkum a vývoj v oblastech:

  • Digitální podnik
  • Systém inteligentního řízení výroby a logistiky
  • Ergonomie v kontextu udržitelného rozvoje
  • Použití nástrojů virtuální reality pro zvýšení efektivity návrhu výrobních systémů

S pozvolným nástupem digitalizace a transformace průmyslové sféry ve smyslu koncepce průmyslu 4.0, je spousta podniků postavena před klíčová rozhodnutí, která musí být podpořena detailními analýzami. Úkolem výzkumného týmu je tedy i spolupráce na těchto tématech s průmyslovou sférou v rámci smluvního výzkumu.

Patička