Přejít k obsahu

Projekty

Internacionální Středoškolská technická univerzita a stáže SŠ na pracovištích ZČU

Trvání: 01.01.2022 - 31.12.2022
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Plzeňský digitální inovační hub - založení a rozvoj

Trvání: 01.01.2022 - 31.12.2022
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Virtuální svět

Trvání: 01.01.2022 - 31.12.2022
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Zapojení odborníků z praxe do výuky v rámci studijních programů Fakulty strojní

Trvání: 01.01.2022 - 31.12.2022
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Databáze pro evidenci a archivaci měření elektromyografiefunkčních požadavků a návrhu řešení - Inovační vouchery VI.

Trvání: 15.10.2021 - 07.12.2021
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Aplikace pro posouzení schopností a dovedností pracovníků - Inovační vouchery OP PIK VI.

Trvání: 01.08.2021 - 27.09.2021
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Diskuzní fórum ke studii proveditelnosti implementace výzkumu připravenosti VŠ a průmyslových partnerů na fenomén 4.0

Trvání: 01.07.2021 - 30.09.2021
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Internacionální průmyslová rada

Trvání: 01.06.2021 - 31.12.2022
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Vývoj nového produktu společnosti AIR POWER - Vývoj inovativní světelné věže

Trvání: 01.06.2021 - 31.05.2023
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Transfer znalostí pro nový SW nástroj pro sběr a vyhodnocení dat ve virtuální realitě - PZT

Trvání: 01.05.2021 - 30.04.2023
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Návrh konceptu rozšíření výrobního závodu a logistiky

Trvání: 12.04.2021 - 21.07.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Softwarový nástroj pro automatizaci analýzy příčin vad a jejich dopadů v návrhu produktů a jejich výrobních procesů - PZT

Trvání: 01.02.2021 - 31.01.2023
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Transfer znalostí pro SW nástroj určený pro školení bezpečnosti práce v oblasti stavebnictví prostřednictvím virtuální reality - PZT

Trvání: 01.02.2021 - 31.01.2023
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Vzájemné propojení výpočtu spotřeby času a ergonomické klasifikace na pracovišti ve fázi přípravy výroby - PZT

Trvání: 01.02.2021 - 31.01.2023
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Návrh nových algoritmů pro plánování, diagnostiku a predikci dat

Trvání: 18.01.2021 - 19.08.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zapojení odborníků z praxe do výuky v rámci studijních programů FST

Trvání: 01.01.2021 - 31.12.2021
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Analýza nákladů a přínosů ergonomie v průmyslovém podniku, která bude založena na Cost-benefit analýze

Trvání: 05.10.2020 - 07.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

SW nástroj pro vzdělávání zaměstnanců ve virtuální realitě - PZT

Trvání: 01.10.2020 - 30.09.2022
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Přesun výrobní linky válců a zakomponování této linie do stávajících válců

Trvání: 21.09.2020 - 23.11.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Vývoj beta verze aplikace pro podporu návrhu prostorového uspořádání průmyslových provozů ve 3D

Trvání: 26.08.2020 - 18.11.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Návrh prostorového uspořádání výrobní haly

Trvání: 15.07.2020 - 30.11.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Software pro posouzení schopností a dovedností v oblasti manuálního lakování pomocí 3D nástroje

Trvání: 01.06.2020 - 31.08.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Průmyslové inženýrství 2020

Trvání: 01.04.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Softwarové řešení modifikovatelného modelu pro kalkulaci produktů společnosti.

Trvání: 09.03.2020 - 09.06.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Virtuální a rozšířená realita ve výrobě - PZT

Trvání: 01.03.2020 - 28.02.2022
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Technologické trendy a strategické zaměření společnosti

Trvání: 23.09.2019 - 01.06.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Systém pro správu a evidenci servisních aktivit

Trvání: 27.08.2019 - 19.11.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Analýza současného stavu systému a návrh modulu - elektronický KANBAN

Trvání: 26.08.2019 - 08.11.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Databázová aplikace pro správu digitalizovaných pracovních návodek

Trvání: 15.04.2019 - 25.07.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Průmyslové inženýrství 2019

Trvání: 01.04.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů digitálního podniku - Výzva III.

Trvání: 19.04.2018 - 31.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení

Trvání: 01.03.2018 - 28.02.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických.

Trvání: 01.02.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Softwarová podpora pro kalkulaci časové náročnosti konkrétní výrobní divize

Trvání: 22.08.2017 - 03.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Tvorba kalkulátoru norem

Trvání: 01.08.2017 - 14.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Návrh koncepce zásobování výroby a optimalizace pracovišť s využitím filozofie digitálního podniku

Trvání: 03.07.2017 - 27.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inovace a optimalizace procesů včetně organizační struktury s cílem zefektivnit řízení společnosti

Trvání: 01.07.2017 - 20.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Projektová spolupráce v rámci Podnikové informační systémy

Trvání: 01.06.2017 - 14.08.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nastavení a optimalizace procesů napříč podnikem a inovace organizační struktury

Trvání: 05.05.2017 - 14.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza prostojů a racionalizace montážní linky

Trvání: 30.03.2017 - 13.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Implementace kolaborativního robota a nákladové analýzy nákupu vybraného produktu

Trvání: 30.03.2017 - 29.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů - Průmysl 4.0 v bavorsko-českém příhraničí

Trvání: 01.03.2017 - 28.02.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Průmysl 4.0 bez hranic

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Smart Factory Hub: Improving RD and business policy conditions for transnational cooperation in the manufacturing industry

Trvání: 01.01.2017 - 30.06.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Softwarová platforma pro akceleraci implementace systémů řízení a automatizace procesů

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Databáze pro správu zakázek - II.etapa

Trvání: 21.12.2016 - 20.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Projektová spolupráce v rámci Podnikové informační systémy

Trvání: 28.11.2016 - 16.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ergonomický program společnosti

Trvání: 22.11.2016 - 17.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýzy, vývoj a řešení přetypovacích časů

Trvání: 01.11.2016 - 22.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inovace procesu přestaveb výrobních zařízení, pro zvýšení jejich využitelnosti

Trvání: 01.11.2016 - 31.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Návrh kalkulátoru tvorby norem

Trvání: 01.11.2016 - 20.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Projektová spolupráce v rámci zefektivnění podnikových informační systému pro ware-house management

Trvání: 01.11.2016 - 22.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Procesní mapy a analýza procesů

Trvání: 23.08.2016 - 05.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů digitálního podniku a metod štíhlé výroby

Trvání: 15.08.2016 - 30.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Ergonomický návrh pracovišť pro zlepšení bezpečnosti a odstranění negativních vlivů na zdraví

Trvání: 10.08.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Normování a systém vykazování práce včetně tvorby kalkulátorů

Trvání: 07.04.2016 - 29.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Realizace plánovácího systému pro společnost NOVEM Car Interior Design k.s.

Trvání: 18.03.2016 - 16.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh nového výrobního systému KDK Automotive

Trvání: 26.02.2016 - 16.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba a programování databáze pro správu zakázek - II.etapa

Trvání: 08.02.2016 - 03.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metodický návrh a zpracování databáze pro správu zakázek

Trvání: 01.07.2015 - 01.02.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Partnerství pro rozvoj spolupráce v oblasti zvyšování produktivity a inovací

Trvání: 01.06.2011 - 30.05.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Životní cyklus výrobku v prostředí digitálního podniku

Trvání: 01.10.2010 - 30.09.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky a tvorba studijních podkladů s multimediální podporou k předmětu Propočty nákladů ve strojírenství pro prezenční a kombinované studium

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba nového předmětu Performance Measurement and Management

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kvalitní výzkumný tým zaměřený na problematiku řízení životního cyklu výrobku v prostředí digitálního podniku

Trvání: 01.08.2009 - 31.07.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Laboratoř digitální fabriky

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Inovace studijního předmětu Projektový management ve strojírenství

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky předmětu Ekonomické hodnocení výrobních procesů formou mutlimediálních kurzů

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace multidisciplinárního navrhování a modelování výrobního systému virtuálních firem

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Začlenění výuky metod Digitální fabriky do předmětu Průmyslové inženýrství a tvorba multimediálních výukových podkladů

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Počítačová učebna digitální fabriky

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

MATEO - Mechatronic Centre

Trvání: 01.06.2006 - 31.07.2007
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Trainee program jako nástroj kariérního rozvoje

Trvání: 10.01.2006 - 10.01.2008
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Návrh metodiky hodnocení výkonnosti výrobního podniku

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Informační a komunikační systém pro vytváření a řízení virtuálních firem

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2006
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

Návrh diagnosticko-informačního systému pro podporu personálních činností

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Regionální oborové clustery (kooperační sítě podniků) jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace programu cvičení z předmětu Podniková logistika

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zkonstruování záchranného člunu

Trvání: 01.11.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Začlenění progresivního podnikov. IS do studijního programu Strojní inženýrství

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratoří pro výuku předmětů Inženýrské informatiky

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba znalostního systému optimalizace podnikových procesů

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Užití informačních a komunikačních technologií v průmyslovém podniku

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj a pilotování základních on-line výukových kurzů (BATCOS)

Trvání: 01.12.2000 - 30.11.2003
Poskytovatel: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy ()
Detail projektu

On-line komunikace a synchronizace v množině distribuovaných simulačních modelů zaměřených na strojírenství a vytvořených v heterogenním prostředí

Trvání: 01.09.2000 - 28.12.2002
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Metodika reinženýrinku průmyslových podniků

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Systémově integrované projektování a řízení výrobních průmyslových podniků

Trvání: 01.01.1999 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Projekty

Internacionální Středoškolská technická univerzita a stáže SŠ na pracovištích ZČU

Trvání: 01.01.2022 - 31.12.2022
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Plzeňský digitální inovační hub - založení a rozvoj

Trvání: 01.01.2022 - 31.12.2022
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Virtuální svět

Trvání: 01.01.2022 - 31.12.2022
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Zapojení odborníků z praxe do výuky v rámci studijních programů Fakulty strojní

Trvání: 01.01.2022 - 31.12.2022
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Databáze pro evidenci a archivaci měření elektromyografiefunkčních požadavků a návrhu řešení - Inovační vouchery VI.

Trvání: 15.10.2021 - 07.12.2021
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Aplikace pro posouzení schopností a dovedností pracovníků - Inovační vouchery OP PIK VI.

Trvání: 01.08.2021 - 27.09.2021
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Diskuzní fórum ke studii proveditelnosti implementace výzkumu připravenosti VŠ a průmyslových partnerů na fenomén 4.0

Trvání: 01.07.2021 - 30.09.2021
Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti ()
Detail projektu

Internacionální průmyslová rada

Trvání: 01.06.2021 - 31.12.2022
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Vývoj nového produktu společnosti AIR POWER - Vývoj inovativní světelné věže

Trvání: 01.06.2021 - 31.05.2023
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Transfer znalostí pro nový SW nástroj pro sběr a vyhodnocení dat ve virtuální realitě - PZT

Trvání: 01.05.2021 - 30.04.2023
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Návrh konceptu rozšíření výrobního závodu a logistiky

Trvání: 12.04.2021 - 21.07.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Softwarový nástroj pro automatizaci analýzy příčin vad a jejich dopadů v návrhu produktů a jejich výrobních procesů - PZT

Trvání: 01.02.2021 - 31.01.2023
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Transfer znalostí pro SW nástroj určený pro školení bezpečnosti práce v oblasti stavebnictví prostřednictvím virtuální reality - PZT

Trvání: 01.02.2021 - 31.01.2023
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Vzájemné propojení výpočtu spotřeby času a ergonomické klasifikace na pracovišti ve fázi přípravy výroby - PZT

Trvání: 01.02.2021 - 31.01.2023
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Návrh nových algoritmů pro plánování, diagnostiku a predikci dat

Trvání: 18.01.2021 - 19.08.2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zapojení odborníků z praxe do výuky v rámci studijních programů FST

Trvání: 01.01.2021 - 31.12.2021
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Analýza nákladů a přínosů ergonomie v průmyslovém podniku, která bude založena na Cost-benefit analýze

Trvání: 05.10.2020 - 07.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

SW nástroj pro vzdělávání zaměstnanců ve virtuální realitě - PZT

Trvání: 01.10.2020 - 30.09.2022
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Přesun výrobní linky válců a zakomponování této linie do stávajících válců

Trvání: 21.09.2020 - 23.11.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Vývoj beta verze aplikace pro podporu návrhu prostorového uspořádání průmyslových provozů ve 3D

Trvání: 26.08.2020 - 18.11.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Návrh prostorového uspořádání výrobní haly

Trvání: 15.07.2020 - 30.11.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Software pro posouzení schopností a dovedností v oblasti manuálního lakování pomocí 3D nástroje

Trvání: 01.06.2020 - 31.08.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Průmyslové inženýrství 2020

Trvání: 01.04.2020 - 31.12.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Softwarové řešení modifikovatelného modelu pro kalkulaci produktů společnosti.

Trvání: 09.03.2020 - 09.06.2020
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Virtuální a rozšířená realita ve výrobě - PZT

Trvání: 01.03.2020 - 28.02.2022
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Technologické trendy a strategické zaměření společnosti

Trvání: 23.09.2019 - 01.06.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Systém pro správu a evidenci servisních aktivit

Trvání: 27.08.2019 - 19.11.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Analýza současného stavu systému a návrh modulu - elektronický KANBAN

Trvání: 26.08.2019 - 08.11.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Databázová aplikace pro správu digitalizovaných pracovních návodek

Trvání: 15.04.2019 - 25.07.2019
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Průmyslové inženýrství 2019

Trvání: 01.04.2019 - 31.12.2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů digitálního podniku - Výzva III.

Trvání: 19.04.2018 - 31.08.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení

Trvání: 01.03.2018 - 28.02.2022
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických.

Trvání: 01.02.2018 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví

Trvání: 01.10.2017 - 30.09.2022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Softwarová podpora pro kalkulaci časové náročnosti konkrétní výrobní divize

Trvání: 22.08.2017 - 03.05.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Tvorba kalkulátoru norem

Trvání: 01.08.2017 - 14.03.2018
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Návrh koncepce zásobování výroby a optimalizace pracovišť s využitím filozofie digitálního podniku

Trvání: 03.07.2017 - 27.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inovace a optimalizace procesů včetně organizační struktury s cílem zefektivnit řízení společnosti

Trvání: 01.07.2017 - 20.10.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Projektová spolupráce v rámci Podnikové informační systémy

Trvání: 01.06.2017 - 14.08.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Nastavení a optimalizace procesů napříč podnikem a inovace organizační struktury

Trvání: 05.05.2017 - 14.11.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýza prostojů a racionalizace montážní linky

Trvání: 30.03.2017 - 13.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Implementace kolaborativního robota a nákladové analýzy nákupu vybraného produktu

Trvání: 30.03.2017 - 29.06.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů - Průmysl 4.0 v bavorsko-českém příhraničí

Trvání: 01.03.2017 - 28.02.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Průmysl 4.0 bez hranic

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Smart Factory Hub: Improving RD and business policy conditions for transnational cooperation in the manufacturing industry

Trvání: 01.01.2017 - 30.06.2019
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Softwarová platforma pro akceleraci implementace systémů řízení a automatizace procesů

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2020
Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky ()
Detail projektu

Databáze pro správu zakázek - II.etapa

Trvání: 21.12.2016 - 20.09.2018
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Projektová spolupráce v rámci Podnikové informační systémy

Trvání: 28.11.2016 - 16.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Ergonomický program společnosti

Trvání: 22.11.2016 - 17.02.2017
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Analýzy, vývoj a řešení přetypovacích časů

Trvání: 01.11.2016 - 22.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inovace procesu přestaveb výrobních zařízení, pro zvýšení jejich využitelnosti

Trvání: 01.11.2016 - 31.05.2017
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Návrh kalkulátoru tvorby norem

Trvání: 01.11.2016 - 20.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Projektová spolupráce v rámci zefektivnění podnikových informační systému pro ware-house management

Trvání: 01.11.2016 - 22.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Procesní mapy a analýza procesů

Trvání: 23.08.2016 - 05.12.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovační voucher - Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů digitálního podniku a metod štíhlé výroby

Trvání: 15.08.2016 - 30.09.2016
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ()
Detail projektu

Ergonomický návrh pracovišť pro zlepšení bezpečnosti a odstranění negativních vlivů na zdraví

Trvání: 10.08.2016 - 31.10.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Normování a systém vykazování práce včetně tvorby kalkulátorů

Trvání: 07.04.2016 - 29.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Realizace plánovácího systému pro společnost NOVEM Car Interior Design k.s.

Trvání: 18.03.2016 - 16.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Návrh nového výrobního systému KDK Automotive

Trvání: 26.02.2016 - 16.06.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba a programování databáze pro správu zakázek - II.etapa

Trvání: 08.02.2016 - 03.03.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Metodický návrh a zpracování databáze pro správu zakázek

Trvání: 01.07.2015 - 01.02.2016
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Partnerství pro rozvoj spolupráce v oblasti zvyšování produktivity a inovací

Trvání: 01.06.2011 - 30.05.2014
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Životní cyklus výrobku v prostředí digitálního podniku

Trvání: 01.10.2010 - 30.09.2013
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky a tvorba studijních podkladů s multimediální podporou k předmětu Propočty nákladů ve strojírenství pro prezenční a kombinované studium

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba nového předmětu Performance Measurement and Management

Trvání: 01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Kvalitní výzkumný tým zaměřený na problematiku řízení životního cyklu výrobku v prostředí digitálního podniku

Trvání: 01.08.2009 - 31.07.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Laboratoř digitální fabriky

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Inovace studijního předmětu Projektový management ve strojírenství

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace výuky předmětu Ekonomické hodnocení výrobních procesů formou mutlimediálních kurzů

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Optimalizace multidisciplinárního navrhování a modelování výrobního systému virtuálních firem

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Začlenění výuky metod Digitální fabriky do předmětu Průmyslové inženýrství a tvorba multimediálních výukových podkladů

Trvání: 01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Počítačová učebna digitální fabriky

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

MATEO - Mechatronic Centre

Trvání: 01.06.2006 - 31.07.2007
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Trainee program jako nástroj kariérního rozvoje

Trvání: 10.01.2006 - 10.01.2008
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu

Návrh metodiky hodnocení výkonnosti výrobního podniku

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Informační a komunikační systém pro vytváření a řízení virtuálních firem

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2006
Poskytovatel: Akademie věd České republiky ()
Detail projektu

Návrh diagnosticko-informačního systému pro podporu personálních činností

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Regionální oborové clustery (kooperační sítě podniků) jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Trvání: 01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace programu cvičení z předmětu Podniková logistika

Trvání: 01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Zkonstruování záchranného člunu

Trvání: 01.11.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: statutární město Plzeň ()
Detail projektu

Začlenění progresivního podnikov. IS do studijního programu Strojní inženýrství

Trvání: 01.01.2002 - 28.12.2002
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Inovace laboratoří pro výuku předmětů Inženýrské informatiky

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba znalostního systému optimalizace podnikových procesů

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Užití informačních a komunikačních technologií v průmyslovém podniku

Trvání: 01.01.2001 - 28.12.2001
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Vývoj a pilotování základních on-line výukových kurzů (BATCOS)

Trvání: 01.12.2000 - 30.11.2003
Poskytovatel: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy ()
Detail projektu

On-line komunikace a synchronizace v množině distribuovaných simulačních modelů zaměřených na strojírenství a vytvořených v heterogenním prostředí

Trvání: 01.09.2000 - 28.12.2002
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Metodika reinženýrinku průmyslových podniků

Trvání: 01.01.1999 - 28.12.1999
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Systémově integrované projektování a řízení výrobních průmyslových podniků

Trvání: 01.01.1999 - 31.12.2003
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu


Patička