Přejít k obsahu

 

Jak již bylo řečeno, katedra průmyslového inženýrství a managementu se dlouhodobě zabývá řešením problematiky výkonnosti podnikových procesů a to především ve výše uvedených oblastech. Dále budou uvedeny některé příklady spolupráce, které jsme schopni realizovat s vysokou odbornou úrovní a za rozumných cenových podmínek pro jakékoliv podnikatelské subjekty a správní orgány.

 

Časové analýzy a balancování pracovišť

ü     Normování práce

ü     Racionalizace pracovišť a středisek

ü     Časové analýzy (MTM a MOST)

ü     Synchronizace výrobních procesů pro vyvažování linek

Procesní řízení

ü     Zefektivnění výrobních procesů

ü     Realizace procesního řízení a vytváření procesních map

ü     Identifikace slabých míst

ü     Koordinace projektů a ekonomické posuzování variant

ü     Systémy propočtů nákladů v podniku

ü     Řízení hmotných a informačních toků

Ergonomie a řízení výroby

ü     Ergonomické analýzy

ü     Zvyšování produktivity a průchodnosti výrobků výrobou 

ü     Návrhy ergonomického uspořádání pracovišť

ü     Zkrácení výrobních a průběžných časů 

ü     Vyhledání a odstranění ztrát a plýtvání

ü     Snižování nákladovosti výroby

Logistika a prostorové uspořádání

ü     Projektování a modelování 3D prostorového uspořádání

ü     Logistické návrhy produkčního systému a celkového uspořádání výrobních prostorů

ü     Výběr a analýzy dopravních a přepravních prostředků

ü     Zvyšování plynulosti a průběhu logistických procesů

ü     Návrhy skladů a systémů jejich řízení

ü  Racionalizační opatření týkající výrobní logistiky - manipulace s materiálem a nedokončenými výrobky mezi pracovišti, skladování a řízení zásob nedokončených výrobků,  analýzy hmotných toků, apod.

ü     Minimalizace zásob, včetně zásob rozpracované a nedokončené výroby

 

Nasazení metod průmyslového inženýrství a štíhlé výroby

ü     Audit štíhlosti ve společnosti

ü     Aplikace metod pro řízení pohybu materiálu – Kanban, JIT

ü     Mapování toku hodnot – Value Stream Maping

ü     Snižování nákladů ve výrově

ü     Zkracování časů pro přetypování strojů – SMED

ü     Nasazení metod pro uspořádání pracovišť – 5S, vizuální management

ü     Plánování výroby a zdrojů

Dynamické simulace

ü     Návrh nových a zefektivnění stávajících výrobních systémů za použití nejmodernějších SW nástrojů

ü     Nastavování a vyvažování linek při změně jejich výkonnosti

ü     Variantní řešení výrobních systémů pomocí simulačních modelů 

ü     Ověření výroby při jakékoli změně ve výrobním programu či v prostorovém uspořádání

  

Dále se můžete podívat na základní listy odborných činností katedry v tematických oblastech:

 

Patička