Přejít k obsahu

Katedra průmyslového inženýrství a managementu (KPV)

Facebook

Instagram

Youtube

Výchova průmyslových inženýrů nemá zatím u nás zdánlivě příliš velkou tradici. Obor průmyslového inženýrství byl na Západočeské univerzitě zaveden v roce 1994/1995 jako odezva na potřeby praxe a nově zrozených malých a středních podniků, které potřebují všeobecně vzdělané odborníky. Samozřejmě, že obor nevznikl najednou a z ničeho, ale má za sebou dlouhou a pestrou vývojovou fázi.

Oddělením z původní zakladatelské katedry obráběcích strojů vedené prof. Breníkem vznikla roku 1966 katedra obrábění a ekonomiky vedená prof. Bartuškou. Další přeměnu zaznamenala katedra roku 1970, kdy se pod vedením doc. Červeného přeměnila na katedru technologie a řízení.

Roku 1983 se katedra transformovala na katedru obrábění a řízení výroby, v jejímž čele stál prof. Straka, přičemž šlo o velkou katedru, která měla tři úzce spolupracující obory:       

strojírenská technologie; ekonomika a řízení strojírenské výroby; automatizované systémy řízení výrobních systémů.

Katedra byla v té době umístěna na několika místech v Plzni, a proto v roce 1990 vzniká oddělením druhého a třetího oboru katedry - ekonomika a řízení strojírenské výroby a automatizované systémy řízení výrobních systémů nová katedra počítačově integrované výroby, která se postupně se vznikem univerzity a nárůstem mezinárodních kontaktů v roce 1993 mění na katedru průmyslového inženýrství a managementu.

Nesmírně dynamický proces vývoje výpočetní techniky samozřejmě značně ovlivňuje i oblast průmyslového inženýrství. Zdaleka již nejde o hromadné zpracování dat s všezahrnující centrální inteligencí. Skutečností je rozptýlená inteligence – na stole každého pracovníka je zásluhou PC a sítí prostředek, který má v sobě dostatek partnerské inteligence k tomu, aby dotyčnému specialistovi v jeho práci pomohl. Všudypřítomnost výpočetní techniky se stala postupně samozřejmostí a současné hlavní oblasti zpracování dat jsou v porovnání s dřívější dobou na jedné straně nesmírně specializované, ale zásluhou postupné standardizace i obrovsky integrované.

V současné době se digitální integrace dokončuje v celém životním cyklu výrobku, od počáteční ideje až po recyklaci. Dokončování probíhá v nejsložitější části celého řetězce, tedy oblasti výroby.

 

PLM

Koncept životního cyklu vývoje nového produktu

Katedra a její historie

 

Kde nás najdete?

Poštovní adresa:   Katedra průmyslového inženýrství a managementu
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
 
Sídlo katedry:   Katedra průmyslového inženýrství a managementu
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 22
306 14 Plzeň
3. patro

 

Vedoucí katedry:                      doc. Ing. Michal ŠIMON, Ph.D.

Zástupce vedoucí katedry:       Ing. Marek BUREŠ, Ph.D.

Tajemník katedry:                    Ing. Pavel RAŠKA, Ph.D.

Sekretariát:                              Hana IRLBEKOVÁ

Telefon na sekretariát:             377 638 401 (405)

Fax na sekretariát:                   377 638 402

E-mail na sekretariát:               irlbekov@kpv.zcu.cz

Patička