Přejít k obsahu

 

Základní směr výzkumu je ve spolupráci s dalšími katedrami Fakulty strojní orientován na digitalizaci celoživotního cyklu výrobku (PLM) od koncepce výrobku přes etapy konstrukční přípravy výroby, technologické přípravy výroby, technologického projektování výroby a montáže, racionalizace, logistiky, průmyslového managementu, projektového řízení, údržby a revitalizace až po recyklaci nebo likvidaci. Dlouhodobě se tedy výzkum zaměřuje na kvalitativně vyšší formu řízení celého životního cyklu produktů využívající prvků adaptability a umělé inteligence (Smart Factory - SF).

Jedná se tedy o základní orientaci na oblast technické přípravy výroby a vlastní výroby v podniku (Digital Factory - DF), včetně návaznosti na informační systémy (Digital Enterprise – digitální podnik DP). Získávání a správa dat pro tento koncept (Production Data Management – PDM) je jednou z klíčových aktivit, pro tvorbu a používání integrovaného počítačového modelu produkčních procesů v podniku.

Projekt AirPower

Vize katedry:

 Být v horizontu deseti let jedním z nejvýznamnějších evropských pracovišť průmyslového inženýrství v oblasti vzdělávací, výzkumné a profesní. Do pěti let se stát významným pracovištěm schopným konkurovat dalším poradenským a výzkumným institucím v oblasti průmyslového inženýrství na území České republiky.

 

Patička